Yerel Yatırım Planlama Projesi


Yerel Yatırım Planlama Projesi Kapanış Toplantısı 6 Ekim 2016 Perşembe günü Ankara Swissotel'de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşmiştir.
• Yerel Yatırım Planlama Rehberi

- Baskısı Yapılan Sürüm
- Yazıcı Dostu Sürüm (Ekler)

• Proje Kapanış Toplantısı
- Kapanış Toplantısı Resmî Davet Yazısı
- Proje kapanış toplantısı davetiyesi
- Katılımcı bilgi notu
- Proje kapanış toplantısı katılım formu
• Ara Dönem Etki Değerlendirme Anketi
• Yerel Yatırım Aktörlerine Yönelik Çalıştaylar

- Katılımcı bilgi notu Erzurum
- Katılımcı bilgi notu Trabzon
- Katılımcı bilgi notu Mardin
• Yerel Yatırım Planlamasında Koordinasyon ve Analiz Konularında Eğiticilerin Eğitimi Programı
- İçişleri Bakanlığı resmî yazısı
- Eğitim programı
- Katılımcı bilgi notu Modül 1
- Katılımcı bilgi notu Modül 2
- Katılımcı bilgi notu Modül 3
- Katılımcı listesi
• Yerel Yatırım Planlamasında Koordinasyon ve Analiz Konularında Eğiticilerin Eğitimi Programı Sunumlar ve Ders Notları
- Modül 1
- Modül 2
- Modül 3
- Sertifika Töreni Fotoğrafları
• Yerel Yatırım Planlama Projesi kapsamında hazırlanmış olan ve katılımcı yerel yatırım planlamasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesini amaçlayan Eğitim İhtiyacı Analizi çalışması, merkezi ve yerel yönetim kurumlarındaki paydaşlara yönelik çevrim içi anket yoluyla uygulanmıştır. 25 Şubat 2015 tarihinde sona eren anket sonuçlarının değerlendirilmesine ve ilgili raporun hazırlanmasına başlanmıştır.